Формуляр за кандидатстване за доброволец

Всяка информация, предоставена на този формуляр, е поверителна и е обхваната от Закона за защита на данните от 1998 г.