Porma sa Aplikasyon sa Pagboluntaryo

Ang bisan unsang impormasyon nga gihatag niini nga porma kay kompidensyal ug sakop sa Data Protection Act 1998