The Hillingdon Refugee Support Group (HRSG) is a registered charity and Limited Company.  It was established and started in December 1996 in response to an acknowledgment of a crisis relating to the provision of care services for local young refugees (16-18 year olds in the main) who were living in bed and breakfast accommodation in the immediate West Drayton area. HRSG was founded by Reverend Theo Samuels and was initially hosted at his church, St Martins West Drayton.

HRSG-l on heategevuslikud eesmärgid tervitada ning pakkuda hoolt ja praktilist tuge noortele saatjata varjupaigataotlejatele ja 16-21-aastastele pagulastele, kes elavad Londoni Hillingdoni linnaosas. Kõik abisaajad hoolitsevad saatjata pagulaste ja 16–21-aastaste varjupaigataotlejate eest, kes on Suurbritanniasse tulnud üksi varjupaika otsima. Kõik eraldatakse oma perekonnast ja märkimisväärne hulk on kogenud lapsepõlvetraumasid ja elanud konfliktipiirkondades. 

HRSG works with unaccompanied young people up to the age of 25 if they continue to be supported by social services as care leavers. HRSG offers support to unaccompanied asylum seekers and refugees from all backgrounds and religions. It works in close association with other community groups and other voluntary and statutory organisations in order to protect and promote the rights of all asylum seekers and refugees.

Ettevõte on registreeritud kui Hillingdoni pagulaste tugiorganisatsioon (HRSO), kuid jätkab kauplemist Hillingdoni pagulaste tugirühmana.

Meie Põhjus

Viimasel ajal on üha enam maailmasündmused viinud selleni, et Ühendkuningriiki on saabunud suurem hulk lahus elavaid lapsi, kes vajavad meie tuge.  Nende laste vajadused võivad suuresti erineda kohalike hooldatavate laste vajadustest ning tugirollides töötavate spetsialistide jaoks on see tähendanud vajadust laiemate teadmiste järele.

Äärmuslikud sündmused, sealhulgas sõda, poliitiline ja muu vägivald ning lahusoleku ja kaotuse kogemus on mänginud olulist rolli noorte lähiminevikus, kes on olnud sunnitud kodust lahkuma ja mujalt turvalisust otsima.  Selle trauma mõju võib jätkuda varjupaigasüsteemi läbimisel ja leida oma koht uues ja ebakindlas elus.

Saatjata varjupaigataotlejad ja pagulasnoored on ühed meie ühiskonna haavatavamad. Nad on üksi ja võõras riigis, mis võib olla pikk, ohtlik ja traumaatiline teekond. Mõned neist võisid oma kodumaal või Ühendkuningriigis reisides kogeda ekspluateerimist või tagakiusamist. Mõnega võidi kaubelda inimkaubanduse ohvriks, kus on palju rohkem inimesi, kui nad on Ühendkuningriiki saabudes ohustatud inimkaubandusest, muul viisil ärakasutamisest või kadumisest. 

Meie nägemus

Meie visioon on, et neid kõiki koheldakse ennekõike noortena.  Kuigi nende sisserände staatus mõjutab nende tulevikku, ei tohiks neid määratleda üksnes nende staatuse järgi  varjupaigataotlejad või pagulasnoored. Nad on oma elus silmitsi seisnud paljude raskustega ja nende eest tuleb hoolitseda. Nad on lapsed, kes vajavad juurdepääsu haridusele ja mitmesugustele avalikele teenustele, et pakkuda neile tuge ja majutust, mida nad vajavad oma ohutuse, tervise ja heaolu edendamiseks