Brīvprātīgā pieteikuma veidlapa

Visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir konfidenciāla un uz to attiecas 1998. gada Datu aizsardzības likums