हाम्रा ट्रस्टीहरू हिलिंग्डनमा युवा शरणार्थीहरू र शरणार्थीहरूको भलाइ र विकासमा साझा चासोद्वारा एकसाथ तानिएका छन्।

तिनीहरू पृष्ठभूमिको विस्तृत दायराबाट कोरिएका छन्, प्रत्येकले फरक परिप्रेक्ष्य र परोपकारको शासन र रणनीतिक दिशामा सीपहरूको सेट ल्याउँछ। सँगै तिनीहरू एक गतिशील र उत्साही टोली बनाउँछन्।

ट्रस्टीहरूलाई इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ:trustees@hrsg.org.uk

के तपाईं हिलिंग्डन शरणार्थी समर्थन समूहको लागि ट्रस्टी हुन सक्नुहुन्छ?

हामी कमजोर युवाहरूको जीवनलाई सशक्तिकरण र बृद्धि गर्ने र साझेदार र कोषकर्ताहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छौं।