Våra förvaltare dras samman av ett gemensamt intresse för unga flyktingar och asylsökandes välbefinnande och utveckling i Hillingdon.

De hämtas från ett brett spektrum av bakgrunder, var och en ger olika perspektiv och kompetensupplägg för välgörenhetens styrning och strategiska riktning. Tillsammans utgör de ett dynamiskt och entusiastiskt team.

Förvaltarna kan kontaktas via e-post:trustees@hrsg.org.uk

Kan du vara förvaltare för Hillingdon Refugee Support Group?

Vi letar efter människor som har en passion för att stärka och förbättra livet för utsatta ungdomar och kan hjälpa till att bygga relationer med partners och finansiärer.