Hillingdon qochoqlarini qo‘llab-quvvatlash guruhiga yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va imkoniyatlarni oshirish bo‘yicha loyihalarni davom ettirishga imkon bergan barcha moliyachilarimiz, hamkorlarimiz va qo‘llab-quvvatlovchilarimizga juda minnatdormiz. 

Bizning moliyachilarimiz

Hamkorlar va qo'llab-quvvatlovchilar