ເປັນຫຍັງອາສາສະໝັກກັບພວກເຮົາ?

ພວກເຮົາມີໂອກາດອາສາສະໝັກຕໍ່ໄປນີ້: 

ອາສາສະໝັກ

ນີ້​ແມ່ນ​ໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ສະໜັບສະໜູນ​ອົງການ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຜູ້​ລີ້​ໄພ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ແລະ​ຜູ້​ລີ້​ໄພ.

ອາສາສະໝັກອອກແບບເວັບ

ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ອອກແບບເວັບອາສາສະຫມັກເພື່ອເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາແລະສະຫນັບສະຫນູນພວກເຮົາແລະຜູ້ພັດທະນາເວັບໃນການຮັກສາເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ.