Ne ofrojmë një gamë të plotë të shërbimeve dhe punëtorive të strukturuara të cilat japin trajnime të përshtatura. Të rinjtë janë në gjendje të shoqërohen me bashkëmoshatarët e tyre, në një mjedis të sigurt dhe ushqyes. Punëtoritë përfshijnë, diskutime në grupe; punëtori shëndetësore; dmth (higjiena themelore, edukimi seksual, aftësitë prezantuese, gatimi, buxhetimi, shkrimet krijuese, krijimi i cv, arti dhe drama).

Shumica e këtyre të rinjve kanë përjetuar trauma dhe persekutim dhe synimi ynë është t'i mbështesim ata gjatë kësaj periudhe më të vështirë të jetës së tyre të re.

Aktivitetet e parashikuara

Të gjitha aktivitetet e parashikuara janë programe të krijuara për të krijuar besim, për të siguruar mundësi të sigurta për ndarjen dhe zhvillimin e të rinjve dhe për të mundësuar integrimin e tyre në shoqërinë britanike.

Aktivitetet që ne ofrojmë ndërsa janë praktike në drejtim të ndihmës për pajisjen e tyre për jetën në këtë vend, janë gjithashtu të përshtatura për t'i mundësuar atyre që të kenë rrugëdalje të tjera për të shprehur dhe për të kuptuar ndjenjat e tyre dhe atë që ata tashmë përballen në jetën e tyre të re; sesionet e dramës dhe artit janë veçanërisht të rëndësishme në këtë drejtim.

Qëllimet

Objektivat

Për të avancuar arsimin dhe për të lehtësuar vështirësitë financiare midis atyre që kërkojnë azil dhe atyre që u është dhënë statusi i refugjatit, kryesisht të rinjtë e moshës 16 - 21 vjeç që banojnë në Komunën e Hillingdon në Londër, në veçanti nga sigurimi i

… Me synimin për t'i avancuar ata në jetë dhe për t'i ndihmuar të përshtaten brenda një komuniteti të ri