અમારા વિશે

The Hillingdon Refugee Support Group (HRSG) is a registered charity . We were established in 1996 with the prime objective of welcoming and providing care and practical support to young unaccompanied asylum seekers and refugees aged 16-21 who reside in the London Borough of Hillingdon. We work with unaccompanied young people up to the age of 25 if they continue to be supported by social services as care leavers. We offer support to unaccompanied asylum seekers and refugees from all backgrounds and religions. We work in close association with other community groups and other voluntary and statutory organisations in order to protect and promote the rights of all asylum seekers and refugees.

ધ્યેય અંગે નિવેદન

આશા, ગૌરવ અને સશક્તિકરણ

ભમપ

અમારા કાર્યનું મુખ્ય કેન્દ્ર BHUMP (બેન્ડિંગિંગ હિલ્લિંગન અનકacમ્પ્પાઇન્ડ સગીર પ્રોજેક્ટ) નામના પ્રોજેક્ટ દ્વારા છે જેની સ્થાપના 2005 માં કરવામાં આવી હતી. BHUMP યુવા લોકો માટે ખાસ કરીને અલગતા અને માનસિક-આરોગ્યના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લેવા અને સહાય માટે સ્ટ્રક્ચર્ડ તાલીમ, વ્યવહારુ અને ભાવનાત્મક ટેકો આપે છે. સમુદાય એકીકરણ. અમને ખૂબ ગર્વ છે કે હિલ્ડિંગન સોશ્યલ સર્વિસીસ સાથે ગા close ભાગીદારીમાં અમે આ પ્રોજેક્ટને 15 વર્ષથી ચલાવવા માટે સક્ષમ થયા છે, જે યુવા લોકોના પ્રારંભિક સંદર્ભોનો મોટો ભાગ પૂરો પાડે છે.

જ્યારે આ અત્યંત નબળા યુવાન લોકોનો અમને ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, ત્યારે અમે તેમને aપચારિક એક પછી એક આકારણી મીટિંગ, બેઝલાઈન સેટ અને તેમની પ્રગતિને માપવા માટે એક વ્યાપક વ્યક્તિગત માર્ગ નકશાની ઓફર કરીએ છીએ. પ્રગતિ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમે સાપ્તાહિક અથવા માસિક બેઠકો સાથે નિયમિતપણે ફોલો-અપ કરીએ છીએ. આ તેમના મુશ્કેલ સંક્રમણમાંથી તેમને આગળ વધારવા માટે નિયમિત સપોર્ટ અને માળખાગત માર્ગદર્શનનો સ્રોત બનાવે છે

સ્વયંસેવક બનો

અમારી સાથે સ્વયંસેવક અને યુવા શરણાર્થીઓને તેમના જીવનનું નિર્માણ કરવામાં સહાય કરવામાં અમારી સહાય કરો. તમે કેવી રીતે નવી કુશળતા વિકસિત કરી શકો છો અને યુવાન શરણાર્થીઓને તેમના જીવનનું નિર્માણ કરવામાં મદદ કરવામાં અમને ટેકો આપીને તમારા સમુદાયમાં કેવી રીતે ફરક લાવી શકો છો તે વિશે વધુ જાણો.