අපි ගැන

The Hillingdon Refugee Support Group (HRSG) is a registered charity . We were established in 1996 with the prime objective of welcoming and providing care and practical support to young unaccompanied asylum seekers and refugees aged 16-21 who reside in the London Borough of Hillingdon. We work with unaccompanied young people up to the age of 25 if they continue to be supported by social services as care leavers. We offer support to unaccompanied asylum seekers and refugees from all backgrounds and religions. We work in close association with other community groups and other voluntary and statutory organisations in order to protect and promote the rights of all asylum seekers and refugees.

මෙහෙවර ප්‍රකාශය

බලාපොරොත්තුව, ගෞරවය සහ සවිබල ගැන්වීම

BHUMP

අපගේ කාර්යයේ ප්‍රධාන අවධානය යොමු වී ඇත්තේ 2005 දී පිහිටුවන ලද BHUMP (මිත්‍රශීලී හිලින්ඩන් සහය නොදක්වන බාල වයස්කරුවන්ගේ ව්‍යාපෘතිය) හරහා ය. BHUMP ව්‍යුහගත පුහුණුව, ප්‍රායෝගික හා චිත්තවේගීය සහයෝගය තරුණ තරුණියන්ට විශේෂයෙන් හුදකලා කිරීම සහ මානසික සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ගැටළු විසඳීම සහ ආධාර කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරයි. ප්‍රජා ඒකාබද්ධතාවය. යෞවනයන්ගේ ආරම්භක යොමු කිරීම්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් සපයන හිලින්ඩන් සමාජ සේවා සමඟ සමීප සහයෝගීතාවයෙන් වසර 15 ක් තිස්සේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපට හැකිවීම ගැන අපි ආඩම්බර වෙමු.

මෙම අතිශයින්ම අවදානමට ලක්විය හැකි යෞවනයන් අප වෙත යොමු කළ විට, අපි ඔවුන්ට විධිමත් එකින් එක තක්සේරු රැස්වීමක්, මූලික කරුණු සකස් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රගතිය මැනීම සඳහා පුළුල් තනි මාර්ග සිතියමක් සකස් කරමු. ප්‍රගතිය සපුරාලීම සහතික කිරීම සඳහා අපි සතිපතා හෝ මාසික රැස්වීම් සමඟ නිතිපතා පසු විපරම් කරන්නෙමු. මෙය ඔවුන්ගේ දුෂ්කර සංක්‍රාන්තිය හරහා ගෙන යාම සඳහා නිත්‍ය ආධාරක ප්‍රභවයක් සහ ව්‍යුහාත්මක මග පෙන්වීමක් නිර්මාණය කරයි

ස්වේච්ඡා සේවකයෙකු වන්න

අප සමඟ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වී තරුණ සරණාගතයින්ට ඔවුන්ගේ ජීවිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට උපකාර කිරීමේදී අපට සහාය වන්න. තරුණ සරණාගතයින්ට ඔවුන්ගේ ජීවිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට උදව් කිරීමේදී අපට සහාය වීමෙන් ඔබට නව කුසලතා වර්ධනය කර ගත හැකි ආකාරය සහ ඔබේ ප්‍රජාව තුළ වෙනසක් ඇති කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සොයන්න