Meist

Hillingdon Refugee Support Group (HRSG) on registreeritud heategevusorganisatsioon. Asutati 1996. aastal peaeesmärgiga tervitada Londoni Hillingdoni linnaosas elavaid saatjata varjupaigataotlejaid ja pagulasi vanuses 16–21 ning pakkuda neile hooldust ja praktilist tuge. Kuni 25-aastaste saatjata noortega töötame, kui nad jätkavad hooldusest lahkujana sotsiaalteenuste toetamist. Pakume tuge saatjata varjupaigataotlejatele ja pagulastele igasuguse tausta ja religiooniga. Teeme tihedat koostööd teiste kogukonnarühmade ning muude vabatahtlike ja seadusjärgsete organisatsioonidega, et kaitsta ja edendada kõigi varjupaigataotlejate ja pagulaste õigusi.

Missioon

Lootus, väärikus ja volitused

PUMP

Meie töö põhirõhk on 2005. aastal loodud projekt nimega BHUMP (Sõbraks saamata alaealiste Hillingdoni alaealiste projekt). BHUMP pakub noortele struktureeritud koolitust, praktilist ja emotsionaalset tuge, et lahendada isoleeritust ja vaimset tervist ning aidata kogukonna integratsioon. Oleme väga uhked, et oleme suutnud seda projekti 15 aastat juhtida tihedas koostöös Hillingdoni sotsiaalteenustega, kes pakuvad valdavat enamust noorte esialgsetest pöördumistest.

Kui need ülimalt haavatavad noored meie juurde suunatakse, pakume neile ametlikku üks-ühele hindamiskoosolekut, määrame lähtejooned ja kohandame nende edusammude mõõtmiseks tervikliku individuaalse tegevuskava. Jälgime regulaarselt kord nädalas või kuus koosolekutega, et tagada edusammude saavutamine. See loob regulaarse tugiallika ja struktureeritud juhised nende keerulise ülemineku läbiviimiseks

Hakka vabatahtlikuks

Tehke vabatahtlikku tööd ja toetage meid noorte pagulaste elu taastamisel. Lisateave selle kohta, kuidas saate arendada uusi oskusi ja muuta oma kogukonda, toetades meid noorte pagulaste elu taastamisel